Pojačat će se nadzor nad domovima za starije!

Pojačat će se nadzor nad domovima za starije!

Kontrolom do kvalitete

Jedan od pet najvažnijih ciljeva Strategije socijalne skrbi za starije osobe od 2017. do 2020. godine, koju je izradilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, je podizanje kvalitete socijalnih usluga, koje će se osigurati kroz pojačani inspekcijski nadzor nad pružateljima usluga.

Država želi osigurati institucionalnu skrb prvenstveno najstarijima i kronično bolesnima, kao i socijalno ugroženima, a za sve ostale potaknuti širenje usluga na razini obitelji i lokalnoj zajednici, kao oblicima izvaninstitucionalne skrbi.

Jedan od oblika izvaninstitucionalne skrbi je OBITELJSKI DOM ZA STARIJE, kojih je, prema službenim podacima, u 2015 bilo 336. Domovi (160), kao i pružatelji usluga bez osnivanja doma (95) pružaju usluge institucijske skrbi

Inspekcijski nadzor u domu za starije- što sve obuhvaća?

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi propisuje sadržaj nadzora koji je zajednički za sve pružatelje socijalnih usluga, ali i posebni sadržaj prema korisničkim skupinama. Detalje sadržaja nadzora možete pronaći u Pravilniku ili na našoj sljedećoj radionici “Priprema za inspekcijski nadzor nad domovima za starije”, na koju se možete predbilježiti OVDJE.

Vrste inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor može biti:

  1. REDOVNI – koji se provodi u skladu s godišnjim planom nadzora koji donosi Ministarstvo do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.
  2. IZVANREDNI – provodi se povodom zahtjeva drugih državnih tijela, prigovora pravnih i fizičkih osoba ili u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje inspekcijskog nadzora.
  3. KONTROLNI – provodi se radi kontrole izvršenja mjera naređenih rješenjem inspektora.
Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo pregledati objekte i druge poslovne i stambene prostore, robu i druge stvari zatečene kod pružatelja usluga, poslovne spise, dokumentaciju o pružatelju usluga, o korisnicima i radnicima, saslušati korisnike, radnike i druge osobe koje zatekne u prostoru gdje se pružaju socijalne usluge, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba, izvršiti uvid u neposredni rad stručnih i drugih radnika, izvršiti uvid u rad stručnih tijela, te obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.
 
Nakon izvršenog nadzora pružatelju usluga se dostavlja rješenje, u kojem stoji izvješće nadzora, te mjere koje je potrebno poduzeti, kao i rokovi za sprovedbu tih mjera.

photo: Freepik