Otvaranje doma/obiteljskog doma za starije

Otvaranje doma/obiteljskog doma za starije

Otvaranje doma/obiteljskog doma za starije.

U kojoj županiji želite otvoriti dom/obiteljski dom za starije?
Kliknite na link županije u kojoj želite otvoriti dom / obiteljski dom za starije, koji će Vas odvesti na detaljnije informacije o pružanju socijalnih usluga smještaja starijim osobama u Vašoj županiji. Napominjemo da neke županije nemaju sve potrebne informacije na svojim stranicama, pa savjetujemo da ih prvo nazovete.

U svakoj županiji postoji ured koji izdaje rješenja o otvaranju doma/obiteljskog doma za starije, odnosno županijski uredi odgovorni su za provjeru ispunjavanja tehničkih uvjeta za početak rada.

Izaberite županiju, kako biste došli direktno na županijske Upravne odjele zadužene za otvaranje domova za starije.

ZADARSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade